מרכז קהילתי עפרה

הלבשת המרכז הקהילתי החדש ביישוב עפרה.